Propozycje, uwagi, zażalenia(może rozpatrzymy... a może nie)